lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Адвокатско възнаграждение

     Адвокатското възнаграждение се определя строго индивидуално с оглед правната и фактическа сложност на конкретния случай, както и според естеството на търсеното съдействие, вида и обема на възложената работа. Стремежът ни е размерът на хонорара винаги да бъде справедлив, оправдан и приемлив за клиента като същият е недопустимо да бъде по-нисък от предвидения за съответната правна услуга минимум съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет. Цената на консултацията на място в кантората се определя в зависимост от продължителността и характера на проведената среща, като предоставянето на устен съвет струва 30 лв.

     Готови сме максимално да се съобразим с възможностите на всеки един клиент за посещение при нас в удобно за него време, като му отделим необходимото внимание. Редовно следим развитието на заведените и висящи дела, за да можем адекватно да реагираме на нуждите на съдебния процес. Същевременно представяме актуална информация на клиентите си относно движението на последните като ги уведомяваме за всяко предприето действие в производството. Стремим се винаги да бъдем гъвкави в отношенията си с търсещите правна помощ и да им предоставим сигурна и навременна защита на законните им права и интереси. 

Цени на най-търсените адвокатски услугиУстен съвет

 

30.00лв.Устният съвет се изразява в предоставяне на становище и разяснение по поставен от клиента правен въпрос или проблем.

  


Извършване на справки

 

40.00лв.Справка в административни или съдебни места и други.

Справката представлява проверка на определени обстоятелства, касаещи клиента, имуществото или фирмата му в необходимите за целта институции и държавни органи или съответно дали срещу него има заведени производства от различен характер.


Проучване и становище

 

60.00лв.Проучване на дело, книжа или документи, заедно със становище по казуса.

Услугата включва запознаване с всички материали по образувано вече дело и даване на правен съвет по него или изследване на изготвени договори, заявления, декларации и други с мнение по тях.

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.