lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Ремонтни дейности по етажната собственост


Нов съм в блока и ми предстои общо събрание на собствениците. Искат да обсъдим належащи „подобрения”.... Какви са правата и задълженията ми в този случай?

 
Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общите инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците. Решението, при най-често възникващите ситуации, трябва да бъде взето с мнозинство не по-малко от 50 на сто идеални части от общите части.

Ами разходите?

Разходите за всички дейности се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. Общото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи.

Ако разходите са направени от собственик за негова сметка, те му се възстановяват с решение на общото събрание или се прихващат от дължимите от него вноски след представяне на документи, удостоверяващи плащанията. АКО РАЗХОДИТЕ, извършени от собственика, НЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ по този ред, той има право да ПРЕДЯВИ ИСК срещу останалите собственици.

 

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.