lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

златен талон

Предимствата на Златния талон


Контролният талон "Водач на МПС без наказания" представлява оранжев талон, който замества първоначално издадения на всеки водач син такъв……

В него липсва посочване на броя налични контролни точки, тъй като същият ви дава привилегията при определени нарушения, извън тези, свързани с употреба на алкохол или отказ да бъде взета проба за наличие на алкохол или наркотични вещества в кръвта, да не бъдете санкционирани с отнемане на контролни точки, общият брой, на които е 39. Това обстоятелство не трябва да ви успокоява, защото всяко констатиране на неспазване правилата на Закона за движение по пътищата е предпоставка за лишаването ви от контролния талон "Водач на МПС без наказания" и връщането на стандартния син. Ако това се случи е необходимо да изминат още 6 години преди да имате възможност да се сдобиете отново с такъв.

Следва да имате предвид, че "златният талон" е едно поощрение от страна на Министерство на вътрешните работи към добросъвестните и разумни шофьори, имащо за цел насърчаването и толерирането им. Но това няма да промени отношението на органите на реда към нарушителите на пътя.

Посоченият талон не ви предоставя никакви предимства по отношение определянето и налагането на вида и размера на наказанието, предвидено за посоченото нарушение, като най-често това е глоба. Затова не се заблуждавайте, че притежанието на оранжевото картонче ви гарантира абсолютна защита от санкции при незаконосъобразно поведение на пътя.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.