lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

съдебен изпълнител

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?


Помощ, дължа пари на фирма и на един приятел, а вече и съдебен изпълнител е по петите ми! Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител в този случай?

 1. Вещи за лично употребление - по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери – за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли – за жените) и работното облекло; употребяваните обувки и бельо.
 2. Всички детски храни и принадлежности.
 3. Вещи за домашно употребление - по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството; един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове; обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене; необходимите уреди за отопление и една печка за готвене; една пералня и един хладилник; един телефонен апарат и един радиоапарат.
 4. Изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от мен или от членовете на семейството ми поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение.
 5. Учебни пособия, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното ми обучение, както и това на членовете на семейството ми.
 6. Домашните любимци, ако не са отглеждани за продажба.
 7. Семейните и личните ордени и отличия.
 8. Необходимата храна за мен и семейството ми за един месец, а ако съм земеделски стопанин – необходимата храна до нова реколта или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава.
 9. Необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца.
 10. Ако упражнявам свободна професия или съм занаятчия – машините, инструментите, пособията и книгите, необходими за упражняване на занаята ми.
 11. Ако съм земеделски стопанин – земите ми: градини и лозя с площ общо до 5 декара или ниви или ливади с площ до 30 декара, както и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година.
 12. Необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша.
 13. Жилището ми, ако аз или никой от членовете на семейството ми, с които живея заедно, няма друго жилище, независимо от това, дали живея в него. Ако жилището надхвърля жилищните ми нужди и тези на членовете на семейството ми, то надвишаващата част от него се продава.

Ако задължението ми е към лице, в чиято полза съм учредил залог или ипотека върху горепосочените вещи, забраната да бъдат продавани от съдебния изпълнител няма да важи. Ако задължението ми е за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети, то не мога да се ползвам от забраната по т. 11 и т. 13 по-горе.

Ако принудителното изпълнение е насочено върху каквото и да е мое възнаграждение за труд, както и върху пенсията ми, ако тя е с размер над минималната работна заплата, то съдебният изпълнител може да удържа само в следните размери:

 • Ако получавам до 300 лв. месечно – 1/4 от заплатата, ако нямам деца и 1/5, ако имам деца, които издържам.
 • Ако получавам от 300 до 600 лв. месечно – 1/3, ако нямам деца и 1/4, ако имам деца, които издържам.
 • Ако получавам от 600 до 1200 лв. месечно – 1/2, ако нямам деца и 1/3, ако имам деца, които издържам.
 • Ако получавам над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв, ако нямам деца, и горницата над 800 лв, ако имам деца, които издържам.

Възнаграждението ми за труд се определя, след като се приспаднат дължимите от мен данъци и осигурителни вноски. Ако задължението ми е за издръжка, то не се ползвам от гореспоменатите ограничения за удържане от възнаграждението ми. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките за другите ми задължения се правят върху остатъка от всичките ми доходи.

Върху вземанията ми за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Ако получавам стипендия, то върху нея може да бъде насочено принудително изпълнение, само ако дължа издръжка на член на моето семейство или на бившия си съпруг.

Кредиторът ми не може да се удовлетвори принудително и от застрахователната сума за застраховка „живот” и „злополука”, както и от обезщетението по застраховка „гражданска отговорност”.

NB! При държавни или общински вземания, НЕ важат горните правила.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.