lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

уволнение

Как да се защитя от незаконно уволнение?


Уволниха ме, но е незаконно! Искам да ми платят обезщетение или да ме върнат на работа! 

 
Трябва да си потърся адвокат и заедно да уточним следното: 
Незаконно ли е наистина уволнението ми?

То се явява такова при следните случаи:

  • нарушена е установена в закона забрана за уволнение;
  • трудовият ми договор е прекратен по взаимно съгласие, а такова липсва;
  • нарушени са процедурните правила;
  • нарушени са правилата за предварителна закрила при уволнение;
  • уволнен съм без да има каквото и да било правно основание - по целесъобразност и др.

Ако наистина съм уволнен неправомерно, то с адвоката ми може да предявим до цели 4 ИСКА пред съда като аз сам мога да преценя кои от следните претенции да предявя в исковата си молба:

  1. Иск, с който се претендира признаването на уволнението за незаконно и неговата отмяна - като максимален резултат от съдебното решение при този иск, постановено в моя полза, ще бъде отмяната на уволнението, но не и възстановяване на предишната работа.
  2. Иск, с който се претендира възстановяване на предишната работа – с него мога да поискам да бъда възстановен на онази работа, която съм изпълнявал преди уволнението.
  3. Иск, с който се претендира обезщетение за времето, през което съм останал без работа поради незаконно уволнение – с него мога да получа обезщетение за времето, през което съм останал без работа, но за не повече от 6 месеца.
  4. Иск, с който се претендира поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в друг документ

След като съм определил какво искам, а адвокатът ми е изготвил исковата молба, то тя трябва да се подаде до районния съд в двумесечен срок от датата на прекратяване на договора ми. И така остава да чакам добри новини :)

……. Какви разноски ще направя?……

Като бивш служител съм освободен от държавни такси и разноски по съдебното производство, дори и да загубя делото! Това се отнася за дължимите към съда такси и разноски. Разноските за адвокат обаче са за моя сметка.

Ако спечеля, бившият ми шеф ще ми върне парите за адвокат. Ако загубя обаче….ще ми се наложи да поема и разноските, направени от работодателя ми…

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.