lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

родителски права

Ограничаване и лишаване от родителски права


Семейството ни се разпадна, но аз искам да се грижа за най-ценното останало от него - детето. Как да взема родителските права?

Като начало трябва да имам предвид, че наличието на брак между родителите не е задължителна предпоставка за упражняването на родителските права и изпълнението на родителските задължения!

Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права – отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството.

Инициатор на производството за ограничаване и за лишаване от родителски права може да бъде другия родител, прокурорът или дирекция "Социално подпомагане". Съдът определя подходящи привременни мерки в интерес на детето, като взема предвид становището на дирекция "Социално подпомагане". Определението не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.

……. Какъв ще бъде резултатът от предприетите действия? ……

Родител, който е лишен от родителски права, няма правото да отглежда, възпитава и да живее съвместно със своето дете. Лишаването от права обаче не го освобождава от задължението да плаща издръжка. Детето запазва и наследствените си права спрямо този родител. При ограничаване на родителски права чрез настаняване на детето извън семейството, както и при лишаване от родителски права, съдът определя:

  1. издръжката на детето, ако не е присъдена;
  2. мерките относно личните отношения между родителя и детето.

Когато е наложена мярка за ограничаване или лишаване от родителски права съдът съобщава служебно на общината по постоянния адрес на родителя за вписване на лишаването от родителски права, на възстановяването им или на промяната.

Лице, което е лишено от родителски права:

  1. при осиновяване не дава съгласие, а мнение;
  2. ако е виновно, няма право на издръжка от детето;
  3. такъв родител не може да осиновява друго дете, да бъде настойник или попечител.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.