lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

отвличане на дете

Той/Тя отвлече детето ни в чужбина. Какво да правя?


Ако детето ми е незаконно отведено от бившия ми партньор от една страна от ЕС в друга мога да започна правни действия за връщане на детето при мен.

Централните органи, отговарящи за международните отвличания на деца, могат да ми помогнат да предприема необходимите стъпки.

След започване на дело в страната, в която е отведено детето, съдът там ще нареди детето да бъде върнато, ако са спазени всички правни изисквания за това.

Какви са възможните изключения:

  • ако има вероятност детето да е в опасност в страната, в която е живяло преди отвличането;
  • ако детето е достатъчно голямо, за да декларира, че не желае да се върне.

На теория аз и детето ми трябва да получим възможност да бъдем изслушани от съда по време на делото.

Не мога да променям решение за предоставяне на родителски права, като отвлека детето и поискам друго решение от съд в друга страна от ЕС.

Ако искам да променя решение за предоставяне на родителски права, трябва да го обжалвам в страната, в която е било взето.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тези правила не се отнасят до Дания и страните от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Вместо това Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария са страни по Хагската конвенция за отвличането на деца от 1980г. и случаите на отвличания в тях се третират по тази конвенция или по други международни споразумения.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.