lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

електронен фиш

Електронен фиш! Какво да правя?


Заснеха колата ми на пътя, съставиха ми електронен фиш, но аз не съм извършил нарушение! Защо да плащам глоба като съм невинен?! Какво да правя?

Ако действително не съм шофирал аз….мога в 14 дневен срок от получаване на фиша да подам писмена декларация, описваща това обстоятелство, към която обаче трябва да приложа копие от свидетелството за управление на МПС на лицето, което наистина е управлявало колата тогава. В този случай моят фиш ще бъде анулиран, а на истинския виновник ще бъде съставен друг фиш за нарушението и той ще си поеме отговорността.

Ако съм шофирал аз…..мога да оспоря фиша по съдебен път. За целта трябва да … подам ЖАЛБА в 14-дневен срок от получаването му, адресирана към органа, който го е издал. След като документите бъдат придвижени, съответният районен съд ще насрочи и разгледа делото ми като в него ще бъда призован аз и представител на учреждението или организацията, чийто орган е издал електронния фиш. Съдът ще се произнесе с решение, с което може да потвърди или отмени електронния фиш. Ако резултатът от решението не ме удовлетворява, то мога да го обжалвам пред административния съд.

Е, разбира се винаги мога и да заплатя фиша като ако го сторя до 14-ия ден от получаването му ще трябва да платя само 70% от глобата.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.