lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

права при бедствие

Какви са правата ми при бедствие?


Заради неблагоприятните климатични условия не знам дали ще успея да стигна до работа....ами сега?

Ако не успея да стигна до работното си място, то имам право на обезщетение в размер на 50% от брутното трудово възнаграждение за времето, през което съм бил възпрепятстван да работя, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата за страната.

Ако съм взел участие в спасителни работи при бедствие, то трябва да ми се заплати пълният размер на брутното трудово възнаграждение като обезщетението ще ми се изплати от работодателя. Причините за неявяването на работа и участието в спасителните работи се установяват от кметството, от общинския съвет или от друг държавен орган.

При престой за повече от 5 дни на предприятието пък, шефът може да ме пусне в платен годишен отпуск и без моето писмено искане или съгласие.

Ако при предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия се наложи да положа извънреден труд, то той трябва да ми се заплати по общия ред за полагане на извънреден труд, т.е. шефът трябва да плати повече за извънредните часове. Ако до преодоляването на последиците от бедствия и аварии се наложи да си взема неплатен отпуск, то до 30 дни от него в една календарна година се зачита за осигурителен стаж..

 

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.