lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Митническо право

  • Правни съвети по прилагане на митническото законодателство и неговата проблематика.

  • Процесуално представителство и съдействие пред Агенция "Митници" и съдебни органи по отношение на съставени актове за установяване на административни нарушения, както и на издадени наказателни постановления.

  • Подготовка и изготвяне на документи, свързани с прилагането на митническите режими и процедури.

  • Правна защита при извършени по-тежки нарушения на митническото законодателство, за които е предвидена наказателна отговорност.


Полезни правни съвети

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.