lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Ревизии и проверки от НАП

  • Консултация по въпроси от областта на данъчното и осигурителното законодателство.

  • Правна помощ при извършена от органите на Национална агенция за приходите ревизия или проверка.

  • Осъществяване на защита срещу издаден ревизионен акт, с който са констатирани нарушения на нормативната уредба или е налице отказ от признаване правото на данъчен кредит.

          - Изготвяне на възражение срещу съставен ревизионен доклад.

          - Обжалване по административен и съдебен ред на издаден ревизионен акт.

          - Процесуално представителство.

 

 

  


Полезни правни съвети

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.