lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Семейни отношения

  • Консултация относно брачните взаимоотношения между съпрузите и тяхната проблематика.

  • Становище по различни аспекти на бракоразводния процес.

  • Правна помощ при взето от вас решение за разстрогване на сключен брак и съдействие във воденето на преговори за приключването му по взаимно съгласие между страните.

  • Правни съвети по въпроси, свързани с имуществените отношения между съпрузите и особеностите на различните режими.

  • Изготвяне на брачен договор.

  • Завеждане на дела за оспорване на бащинство или произход от майката.

  • Процесуално представителство пред съд.


Полезни правни съвети

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.