lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Трудови правоотношения

  • Консултация по трудовоправни въпроси и казуси.

  • Правни съвети на работници и държавни служители при възникнали спорове във връзка с договорни отношения.

  • Оспорване на Заповед за налагане на дисциплинарно наказание.

  • Завеждане на искове за заплащане на дължимо обезщетение за времето, през което сте били без работа, предявяване на претенции за полагащо се, но неизплатено трудово възнаграждение, както и за възстановяване на работа.

  • Процесуално представителство пред компетентния съд.

 

 


Полезни правни съвети

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.