lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Застрахователно право

  • Консултация по въпроси и проблеми, свързани със сключени договори за застраховка.

  • Съдействие при воденето на преговори със застрахователни дружества относно доброволното разрешаване на различни спорове, касаещи парично обезщетение на пострадали от настъпило застрахователно събитие.

  • Процесуално представителство пред компетентния съд.

  • Подготовка и изготвяне на искови молби срещу застрахователи за претендиране на имуществени и неимуществени вреди.


Полезни правни съвети

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.