lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Движимо имущество

Правни съвети по въпроси, свързани с различни движими вещи, притежанието им и разпореждането с тях. Според естеството им те могат да бъдат пари, предмети, животни, коли, енергия и т.н.. Движимите вещи могат да бъдат предмет на множество договори всеки, от които има своите особености.

Моторни превозни средства /МПС/

  • Консултация при прехвърляне на автомобил или придобиване на такъв - собственост на физическо или юридическо лице.
  • Разяснение на сложната процедура по регистрацията на внесени от чужбина моторни превозни средства в страната.
  • Правна помощ при набавяне на необходимия набор от документи, свързани с прехвърляне правото на собственост върху лек автомобил или мотоциклет.
  • Съдействие пред Нотариус за осъществяване на разпоредителната сделка. Предлагаме цялостно обслужване, включващо изготвяне на съответния договор, сдобиване с всички документи, които изисква законът, представителсво преди и след нотариалното му изповядване, както и правна помощ, свързана с последващото уведомяване на компетентните органи за извършеното прехвърляне на собствеността.

Изготвяне на договори

  • Подготовка и изготвяне на различни договори, касаещи движимо имущество - покупко-продажба, дарение, замяна, залог и други.

Консултация и съдействие

  • Становище по възникнали договорни правоотношения, тълкуване и разваляне на сключени договори.


Полезни правни съвети

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.