lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Парични задължения

Правна помощ при насочени към вас претенции и спорове относно дължими парични задължения

 

  • Проучване на договори, от които произтича вземането на кредитора.

  • Съдействие и участие във водене на преговори за доброволно разрешаване на спора и сключване на споразумение.

  • Правна защита срещу принудително изпълнение върху личното ви имущество.

  • Процесуално представителство при образувано срещу вас производство по съдебен или извънсъдебен ред за установяване на дължимо парично задължение.

 

 


Полезни правни съвети

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.