lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Административни актове

  • Консултация при наличие на съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ и способите за защита.

  • Изготвяне и подаване на възражение срещу връчен акт за установяване на административно нарушение.

  • Правни съвети по въпроси, свързани с административното право и процес, включително при отказ от компетентен орган за издаване на определен административен акт – съответното разрешение, лиценз и други.

  • Правна помощ при постановени от дадена институция заповеди, задължителни предписания и други.

  • Изготвяне на жалби срещу издадените актове.

  • Представителство пред различни държавни органи и институции като НАП, НОИ, МВР, Регионална здравна инспекция, Изпълнителна агенция "автомобилна администрация", Инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, КЗК, Общини и други.


Полезни правни съвети

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.