lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Наказателноправна защита

  • Правни съвети по въпроси от областта на наказателното право и процес.

  • Правна помощ във всички стадии на наказателното производство - при образуване на досъдебно производство за извършено престъпление, протичане на разследване от компетентните органи, до приключването му, както и представителство пред съд след внасяне на обвинителен акт от прокурора.

  • Изготвяне на жалби, сигнали до Районни управления "Полиция" /РУП/ и прокуратура за образуване на проверка и разследване по случаи на извършено спрямо вас престъпно посегателство.

  • Защита и съдействие на лица станали жертва на престъпление.

  • Завеждане на граждански иск в наказателния процес за обезщетение от претърпени имуществени или неимуществени вреди вследствие на извършеното престъпно деяние.

  • Изготвяне на частни тъжби до компетентния съд за престъпления от частен характер, като обида или клевета по отношение на вас и други.


Полезни правни съвети

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.