lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Отнемане на незаконно придобито имущество

  • Правна помощ при образувано срещу вас производство за отнемане на незаконно придобито имущество.

  • Съдействие във всички етапи на процеса по установяване и доказване от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ притежание от вас на движими и недвижими вещи без правно основание. Производството се открива от държавния орган с извършване на подробна проверка на цялото ви лично имущество и това на семейството ви. След проучването му същият се произнася с решение дали да бъде сезиран компетентният съд.

  • Подаване на възражения в хода на производството по отношение констатациите на КОНПИ относно имущественото ви състояние.

  • Изготвяне на отговор на заведена срещу вас искова молба.

  • Представителство пред всички държавни и съдебни органи.


Полезни правни съвети

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.